Пјурити

“Пјурити”: приповедачко мајсторство Џонатана Френзена
„Не би се баш могло рећи да је Пип волела да се руга мајци. Али,…