Петар Пијановић

Комплексност идеја поетског и стваралачког у делу Нови Јерусалим
Први део текста можете прочитати овде У релацији уметник-уметничко дело такође се уочава сва трагика…