Петар II Петровић Његош

Српске и немачке теме у есејистици Анице Савић Ребац – I део
У периоду стварања песника модерне, Првог светског рата и авангардних манифеста на српској књижевној сцени…
Мажуранић или Његош
 Заборављена расправа о ауторству спева Смрт Смаил-аге Ченгића „Жао ми је, кад тако радо читате…