Оскар Вајлд

„МОЈ ОТАЦ КАО КРАЈ СВЕГА И ПОЧЕТАК СВЕГА ОСТАЛОГ“
(Давид Албахари, Данас је среда, Чаробна књига, Београд, 2017) Ако би се опус неког српског…
ВАЖНО ЈЕ ЗВАТИ СЕ ВАЈЛД
Тешко је у потпуности схватити све забране и табуе из прошлости у времену у коме…