Одсек за социологију

Јапанска урбана социологија и јапанска концепција града
Увод Град – појам који се данас употребљава свакодневно, без упитности о томе шта тај…
Културна хегемонија и државни идеолошки апарати у схватањима Грамшија и Алтисера
Хегемонија Свој рад Грамши почиње поимањем аспеката надмоћи друштвених група, где наводи да се она…