Нора Калапати

Нора Калапати: Уметност живљења
Фобије и трауме стечене у детињству и током живота, као и осећаји из феталног периода,…