Његош

Коментар је цар смисла двострука
Горски вијенац најкритичније издање без коментара   Виђи спјева од чет’ри празника, са посветом и…