Мирослава Нинковић

Криза идентитета и криза љубави у роману “Омиљена игра” Ленарда Коена
Ленард Коен је изразити лирик. И док је писао поезију и док је писао прозу,…