Мирко Шкиљевић

Мистика свакодневице једног од нас

Мирко Шкиљевић, Бес, љубав, утеха, Liberland 2020. Савремени српски роман се, после авангарде, постмодерне, есејистике,…

Осврнимо се унаоколо
Радећи на грађи за роман И пре и после, искристалисао се парадокс „знања о љубави“.…