Мирјана Бојанић Ћирковић

Тионгова сага о пркосу и борби
Утицај друштвеног кодекса колонизатора на обликовање појединца и породице у роману Не плачи дете Нгугија ва Тионга((Текст…
Токови сигнализма

Темат “Токови сигнализма” приредиле: Јелена Марићевић и Милена Кулић. Овде можете прочитати све текстове: Душан…

Романескни различник Мирољуба Тодоровића
ПРИЛОГ ПОЕТИЦИ СИГНАЛИСТИЧКОГ ЖАНРА I Из данашње перспективе, Мирољуба Тодоровића можемо назвати не само првим,…