Милош Михаиловић

Изазов прихваћен (приказ књиге)

Маријана Јелисавчић, Прихвати игру?. Нови Сад: Матица српска, 2022. Тежња савремене књижевне критике јесте да…