Lo-fi

Ariel Pink и необични lo-fi
Lo-fi (од термина low fidelity) је музички правац који карактеришe лошији квалитет снимка него обично.…