Љиљана Пешикан Љуштановић

Вампири у Србији у 18. веку
Књига и коментари Марије Клеут и Николине Зобенице Вампири у Србији у 18. веку, представљена…
Жена у приповеткама Борисава Станковића
Положај жене у друштву одувек је био специфичан. Интересантно је посматрати положај жене некада, када…
Проклета Јерина у историји и поезији
Српска властеоска и владарска породица Бранковић, чији се корени у неким изворима доводе Немањићима, остала…