Легитимација за сигнализам

Сигнализирање – рикошетирање читаоца
Сигнализам у текстовима Јелене Марићевић  Аутохтони домаћи неоавангардни правац, сигнализам, више од пола века постоји…
Прототип сигналистичког супер-читаоца

(Јелена Марићевић, Легитимација за сигнализам, Београд: Everest-media, 2016) За откључавање сигнализма потребно је безброј кључева или један…