Јован Дучић

Синкретизам жанрова у делу Борисава Станковића (I део)
Већ Јован Скерлић уочава прекретнички значај Станковићевог стила, што произилази из саме природе приповедног опуса…
Љубавне елегије у терцинама Алексе Шантића
Увод Алекса Шантић је један од најпопуларнијих песника свог времена а и данашњице. Предмет овог…
Да ли је Андрићева Јелена дучићевски тип жене?
Већ и наслов приповетке Јелена, жена које нема, указујући на присуство и неприсуство, симболички одређује…
R.I.P. КЊИЖЕВНА КРИТИКО

Полазећи од претпоставке Милана Радуловића, да профил модерне књижевности не стварају књижевници, него критичари; и…