Јоан Баба

Метаморфозе круга од сапунице

 (Јоан Баба, Тако је – обрнуто: изабране песме, Друштво новосадских књижевника, Нови Сад 2021) Читалац…