Јелена Зеленовић

Токови сигнализма

Темат “Токови сигнализма” приредиле: Јелена Марићевић и Милена Кулић. Овде можете прочитати све текстове: Душан…

Четвороглави Вид
Нестрпљење мача да постане лопта. Велимир Хлебњиков Текст који следи мора бити о једној тези…