Ивана Лужаић

СВЕОПШТИ НЕЈЕЗИЧКИ МРАК
Почетно посматрање ове теме може нас одвести, пре свега, на спој, али и засебни смисао…