Иван Негришорац

Песничка генерација
Забележени неуспех 2 или Нарцис у дворишту моје баба Живке Не могавши да опевам: сузе…
Телевизијска адаптација “Корена” Добрице Ћосића
Роман Добрице Ћосића Корени је објављен 1954. године, а то је и први роман који…
Чије корене чупа Ћосићева Симка?
Прича о газдарици, сељачкој жени Симки, која је наизглед типизирана жена патријахалног друштва, почиње већ…