Ирена Плаовић

Лазар Букумировић између свакодневног и песничког
Лазар Букумировић (рођ. 2001) студент је на Одсеку за српску књижевност Филозофског факултета у Новом…
Реалност зла
Лав Толстој – Царство мрака, режија Игор Вук Торбица, Народно позориште, сцена Раша Плаовић Сала…