Горјан Крстић

ПСИХОКРАТИЈА – АЛБУМ МЕНТАЛНИХ ФОТОГРАФИЈА
КУЛТ препоруке овог пута нуде нешто другачије. Враћамо се у 1988. и присећамо се првог…