Фотографије

Квадрати Београда из објектива Зорана Рашића
Зоран Рашић је апсолвент Фотографије и камере, учесник неколико групних изложби и аутор неколико уметничких…