Филип Стевановић

ДВА РЕВОЛУЦИОНАРНА КИНОКЛУБАШКА ТРИПТИХА
Црни талас, као идеални пример идеолошког табуа, означава појаву у југословенској култури шездесетих и седамдесетих…