Федор Марјановић

Токови сигнализма

Темат “Токови сигнализма” приредиле: Јелена Марићевић и Милена Кулић. Овде можете прочитати све текстове: Душан…

Сигнал слободе
Илија Бакић, Читање сигнала, Everest media, Београд 2017. Књига Илије Бакића Читање сигнала условно речено представља једно…