Душан Мијушковић

Душан Мијушковић: избор из поезије

Берлин четрдесет пете Три жене седе на стени каменом пању Гудури ждрелу нехајне хладовине Заудара…