Давид Албахари

„МОЈ ОТАЦ КАО КРАЈ СВЕГА И ПОЧЕТАК СВЕГА ОСТАЛОГ“
(Давид Албахари, Данас је среда, Чаробна књига, Београд, 2017) Ако би се опус неког српског…
Језик – књижевност – идентитет
Већ је Књига над књигама дефинисала однос језика и идентитета. У Књизи постања (19, 20)…