Даница Трифуњагић

Прототип сигналистичког супер-читаоца

(Јелена Марићевић, Легитимација за сигнализам, Београд: Everest-media, 2016) За откључавање сигнализма потребно је безброј кључева или један…