Дан кад је умро Леон Коен

Дан када је умро Ленард Коен
Преузето из збирке прича у настајању Ужаси постмодерне, Службени гласник, 2018.  Када је Ленард Коен умро, био…