Чарли Гир

“Дигитална култура” Чарлија Гира
Дело америчког аутора Чарлија Гира (Charlie Gere), Дигитална култура, представља другу едицију студије објављене у…
Дигитална култура и кибернетско доба
Када се говори о дигиталној култури, увек се првенствено морају дефинисати оба термина. Чарли Гир…