Борислав Пекић

Комплексност идеја поетског и стваралачког у делу Нови Јерусалим
Први део текста можете прочитати овде У релацији уметник-уметничко дело такође се уочава сва трагика…
Поетичка и структурна начела готске збирке прича “Нови Јерусалим” Борислава Пекића – I део
И одведе ме у духу на гору велику и високу, и показа ми град велики,…