Бојана Николетић

Ana Stjelja časopis KULT
„Мале црне приче“ Бојане Николетић и велике мисли

(Бојана Николетић, Мале црне приче, Приваут, Београд, 2022) Прошао је скоро век од када је…