Ана Секулић

Утихнули универзум
AD HOMINEM Када умре Уметник мозгови нам се рашире да би ноздрве удисале проклијало Време…
Комплексност идеја поетског и стваралачког у делу Нови Јерусалим
Први део текста можете прочитати овде У релацији уметник-уметничко дело такође се уочава сва трагика…