Зоран Ђерић

Сумњам, дакле пишем (о поезији Зорана Ђерића)
Ако бих из неког разлога о поезији Зорана Ђерића морала да се изразим у једној…