Зоран Антонијевић

Завичајни ноктурно

Књига II Друга књига едиције „Завичајни ноктурно“, као и претходна, доноси афирмисане и неафирмисане песничке…

Иродова вашаришта
Стварни свет је само полазна основа за тамни имагинаријум поезије Зорана Антонијевића. У Црној кући…