Зијах Соколовић

Homo politicus или глумчев човек?
Година је две хиљаде и седамнаеста: прошло је нешто више од педесет година од смрти…