Жељко Обреновић

Трилер каменог срца

Приказ романа Камено језеро Жељка Обреновића (Контраст, 2016)