Za šta biste dali svoj život

Haris Pašović: Za slobodu se stalno moramo boriti
Haris Pašović je reditelj  koji se svojom oštroumnošću, predanošću, svestranošću i intelektom, zalaže za odžavanje…