Владимир Ђурђевић

Живот је ЛОТО: Should I stay or should I go?
Сви они који и даље живе за добар ритам у венама, стисак руке и поглед…