Винстон

Културализовани егзистенцијални страх у роману 1984
Фундаментални културализовани страх јесте страх од смрти, док сам културализовани страх представља неуклапање појединца или…