Венцловић

Венцловић – од барокне до постмодерне прозе
У 17. веку српска књижевност напушта своју традицију и средњовековно наслеђе и окреће се Западу…