Васко Попа

Надреалистички моменти у поезији Васка Попе

посматране кроз призму надреалистичких слика (Ђорђо де Кирико, Салвадор Дали, Рене Магрит) Природа поезије Васка…

Да је Попа жив
Да је Попа жив, писао би песме сличицама уместо речима. Морао би да се ухвати…