Вања Суботић

Месечев цвет
Очи је изврнула на више да се у њима нису назирале звездане зенице. Са чела…