Уна Мартиновић

Неколико секунди
Неколико секунди, а онда ноћ У журном сумраку давим кољаче сутрашњих јутара. И хлад. Теби,…