Уна Мартиновић

Плугом по срцу Радмиле Петровић

Радмила Петровић, Моја мама зна шта се дешава у градовима, Енклава, Београд, 2020. Пред нама…

Неколико секунди
Неколико секунди, а онда ноћ У журном сумраку давим кољаче сутрашњих јутара. И хлад. Теби,…