Уликс

Мапа за читање Џојса
Бујица слова, музикалност језика, скоро натприродна вербална креативност, игре речи које остварују неочекиване језичке везе,…
Сатови убијају време, а Фокнер га оживљава
„Сатови убијају време… Време је мртво у оном тренутку када га те мале стварчице откликају.…