У агонији

Кад затаје нерви, позови се на уметност
Пре и него што кажемо нешто о представама последњег дана позоришног маратона у Сомбору, захвалимо…