Токови сигнализма

Сигнализирање – рикошетирање читаоца
Сигнализам у текстовима Јелене Марићевић  Аутохтони домаћи неоавангардни правац, сигнализам, више од пола века постоји…
Полни сплет
Цртица о полном слоју књиге Свиња је одличан пливач и друге песме (2009) Мирољуба Тодоровића Међу…
„Шесто чуло“ Мирољуба Тодоровића
„Можда смо на путу према једном планетарном мишљењу, једном мишљењу које је неодвојиво од започетог…
Поетика птице грабљивице
Слободан Шкеровић, Поетика идеја, Еверест медиа, Београд 2017. Појмовник Слободана Шкеровића (рођ. 1954) под насловом…
Кључ за говно: “Пуцањ у говно” Мирољуба Тодоровића
Настанак сигнализма као правца у српској, али и светској књижевности, можемо повезати с вечитим тежњама…
SIGNAL IZA M.
(Vizije signalizma = Visons of Signalism, Everest Media, Beograd, 2017) Teleološko ishodište diskursa koji se…
Мутно, логично, док се очи не умоче у слово
(Визије сигнализма / Visions of signalism, Еверест медиа; Међународна културна мрежа „Пројекат Растко“, Београд, 2017.)…
Препарирани фаун
Илија Бакић, ОД И ДО, Еверест медиа, Београд 2017. „маларме гради          други свет“ (Илија Бакић)…