Тијана Митровић

Чије корене чупа Ћосићева Симка?
Прича о газдарици, сељачкој жени Симки, која је наизглед типизирана жена патријахалног друштва, почиње већ…
Браћа по матери
Најпре, да се упознамо са ауторима текстова: Радојко Јовановић и Раде Вучковић. Први вам можда…