The Clash

Од бога Бес Мекнил до индијског рубина Пети Смит
Изговорити своју молитву (о песничком трокњижју The Clash – Ave Maria! – Breaking the Waves Драгана…