терцине

Љубавне елегије у терцинама Алексе Шантића
Увод Алекса Шантић је један од најпопуларнијих песника свог времена а и данашњице. Предмет овог…