Тања Млађен

Квадратура круга
Паркетар је завршио градацију боја по Аниним инструкцијама. Преуређивања новог стана кренуло је од периферних…
Врати разум лудилу, Кихоте
Опасне ветрeњаче Доне! КиКоте! Ветрењаче зову! Дивови опасни, усамљени! Врати разум лудилу, Кихоте. Ево, луда…
“На рубу памети” (или омаж глупости) – Мирослав Крлежа
Све „политичко-описне“ придеве којима је означен живот и стваралaштво Мирослава Крлеже (анти-монархиста, анти-тоталитариста, анти-аутократа), један…